Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Dress Sendromu

Dress Sendromu

Dress Sendromu: İngilizce“Drug Rash with Eosiophilia and Systemic Symptoms” kelimelerinin kısaltılmışı olan Dress sözcüğünün Türkçe “Eozinofili ve Sistemik Semptomlarla İlaç Döküntüsü” anlamına gelmektedir. Yani; Dress, eozinofili ve sistemik semptomun görüldüğü çok ciddi bir ilaç tepkimesidir.

Dress Sendromu Belirtileri Nelerdir?


İlk defa antikonvülzan ilaç kullanımı sonrası, antikonvülzan hipersensitivite sendromu şeklinde tanımlanmıştır. Benzer belirtiler minosiklin, allopürinol, dapson ve sülfasalazin gibi ilaçlarla da görülmüştür. Antidepresanlardan bupropionun dress sendromu yapabileceğine ilişkin yayınlar da bulunmaktadır. Klinik belirtiler, ilaç kullanımından 2-6 hafta sonra görülür ve ilacın kullanılmasının bırakılmasıyla sekelsiz olarak geriler. Bu sendromda ateş, döküntü, lenfadenopati, hematolojik anormallikler (Eozinofili, lenfositoz), hepatosplenomegali ve hepatit görülebilir.

Dress sendromu tip 4 hipersensitivite tepkimesi içerisinde değerlendirilerek, tip 2 yardımcı T hücreleri rol oynar. Cilt lezyonları difüz makülopapüler döküntüden eritrodermiye değin değişir, nadiren toksik epidermal nekroz ve Stevens-Johnson belirtisi görülür. Opipramol kullanımından sonra hafif döküntü öyküsü olan hastanın sam kullanımı sonrasında tüm bedende yaygın makülopapüler döküntü ile periorbital ödem gelişti. Bu hal opipramole bağlı olarak gelişen dress sendromunun sam ve agrevasyonu olarak değerlendirildi. Dress sendromunda Hhv-6, Hhv-7, sitomegalovirus ile Epstein-Barr virüsü enfeksiyonları da görülebilmektedir.

Dress Sendromunun İç Organlara Etkisi


Sistemik tutuluma bağlı olarak karaciğer, böbrek ve lenf gangliyonları sıklıkla tutulurken, akciğer ve kalp tutulumu nadiren görülür. Laboratuvar bulgularında sık olarak eozinofili görülür. Dress sendromunda prokalsitonin yüksekliğinin görüldüğü vaka az görülmüştür. Prokalsitonin, kalsitoninin prekursorü şeklinde tiroiddeki C hücreleri ile üretilirken, mikrobiyal enfeksiyon hallerinde tüm hücrelerce üretilebilir. Sistemik inflamatuar yanıt sendromunun (Sırs), akut teneffüs sıkıntısı sendromunun (Ards), pankreatitin ve akut rezeksiyonunun infeksiyöz ya da noninfeksiyöz kaynağı hakkında yardım edebilir. Pct düzeyi >1.2 ng/ml olması halinde pozitif kan kültürü olmasa da antibiyotik tedavisi yapılabilir. Sistemik bakteriyel, fungal ile paraziter infeksiyonlarda Pct seviyesi 10-100 ng/ml, hatta daha fazla olabilir.

Dress sendromu Tetkikleri


Bir hasta üzerinde görülen septomlara bakıldığında; hastada yüksek ateşin devam etmesi ve prokalsitonin yüksekliği bulunması sebebiyle sepsis düşünerek meropenem tedavisi başlanmasına rağmen, ateşi devam etti ve akabinde prokalsitonin düzeyi 81 ng/ml'ye değin yükseldi. Herhangi bir kültüründe üreme bulunmaması ve steroid tedavisine yanıtın olması üzerine, antibiyotik tedavisi de kesildi ve hiçbir bakteriyel infeksiyon odağı görülmedi. Dress sendromu döküntü, ateş, karaciğer fonksiyon testleri yüksekliği ve sistemik belirtiler görülen, prokalsitonin yüksekliği olabilen bir hastalıktır. Bilgilere göre bu vaka opipramole bağlı halde gelişen ve prokalsitonin yüksekliğiyle seyreden ilk Dress sendromu olayıdır. Netice olarak sepsis ve ateş etyolojisi incelenirken anamnezde ilaç kullanımı sorgulanıp, Dress sendromu da ayırıcı tanılar içinde düşünülmelidir.
Son Güncelleme : 21.01.2024 12:41:53
Dress Sendromu ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Dress Sendromu Yorumları
şifre

1 Yorum Yapılmış "Dress Sendromu"
Bebeğimin sırtında da bu kızarıklık ve kabarıklıklara benzeer kabarıklıklar oluşmaya başladı. Biraz tedirginim acaba bu sendrom bebeğimde de ortaya çıkmış olabilir mi? Ne gibi müdahaleler yapmamız gerekiyor. Yardımcı olabilir misiniz?
Beysan . 23.10.2018 23:47:15
CEVAP YAZ
Rotator Kuf Sendromu
Rotator Kuf Sendromu
Rotator Kuf Sendromu, rotator manşet ile kemik yapı arasında bulunan mesafenin daralması sonucu olarak ortaya çıkan bir sıkışma ile görülen omuz rahatsızlığıdır. Rotator Kuf diğer adı omuz manşetidir. Rotator Kuf omzu sabit tutmak için birlikte çalış...
5 Yaş Sendromu
5 Yaş Sendromu
5 Yaş Sendromu, çocukların gelişim süreçlerinin önemli dönemeçlerinden birisidir. Bu yaşlardaki çocuklar, hayatlarının ileri dönemlerinde karşılarına çıkan olaylarla nasıl mücadele edebileceklerini, olayları çözmek için benimseyecekleri yöntemleri, d...
Sendrom Çeşitleri
Sendrom Çeşitleri
Sendrom Çeşitleri; Sendrom ya da belirgi denilen birbirleriyle ilişkisiz gibi görünüp, fakat bir araya geldiklerinde tek bir bütün olarak kendilerini gösteren bulgular bütününe denilmektedir. Bu, kalıtsal olabilirken, sonradan olan nedenlerle de oluş...
Horner Sendromu
Horner Sendromu
Horner sendromu, sinirsel oluşan bir göz hastalığıdır. Sempatik sinir sistemi hasarlarında klinik olarak gelişen bu sendromda üst göz kapağı, pupil, fasial ter bezleri ile damarlara giden liflerde lezyon oluşur. Özellikle çocuklarda heterokromi adı v...
Down Sendromu Zeka Seviyesi
Down Sendromu Zeka Seviyesi
Down sendromu zekâ seviyesi sınır zekâ ile ağır zekâ arasında konumlanmaktadır. Down sendromu olan kişilerin çoğunun zekâ bölümü puanı 30 ve 50 arasında değerlere sahiptir. Çocukluk dönemi, down sendromu bulunan bireylerin yetenek ve zekâ seviyelerin...
4 Yaş Sendromu
4 Yaş Sendromu
4 yaş sedromu, Yetişkinler gibi çocuklar da bazı yaşlarında sendromlar yaşarlar. Sedrom birbiri ile alakası olmadığı düşünülen birtakım davranış ya da duyguların, aynı zaman aralığında bulunup oluştuğu durumdur. 4 yaşında görülen bu duruma 4 yaş sedr...
Mozaik Turner Sendromu
Mozaik Turner Sendromu
Mozaik Turner Sendromu: sadece kadınlarda olan ve doğuştan gelen genetik bir durumdur. Kadınlarda X kromozomlarından en az bir tanesinin eksik olması sonucu mozaik turner sendromu oluşur. Genetik bir problem olan bu durum, kadının fenotipi dişi olmas...
Down Sendromu Çeşitleri
Down Sendromu Çeşitleri
Down sendromu çeşitleri, Down Sendromu vücut hücrelerindeki kromozom sayısının anormal olması sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Bunun yanı sıra genetik bir anormallik türdedir. Kromozom dediğimiz tür vücut hücrelerinin çekirdeklerinin de bulunur. ...
Serotonin Sendromu
Serotonin Sendromu
Serotonin Sendromu, vücuda kaldırabileceğinden fazla serotonin alınması ile gerçekleşen ve hayati tehlikeye dahi neden olabilen bir ataktır. Serotinin, beyin ve vücuttaki bütün sinir hücreleri arasında veri alışverişini sağlayan bir kimyasaldır. Sini...
Di George Sendromu
Di George Sendromu
Di George Sendromu, 22. Kromozomun bir bölgenin silinmesi veya başka bir kromozoma taşınması sonucunda kromozomun tekrardan oluşmasıyla oluşan bir genetik rahatsızlığıdır. Di George sendromu yaklaşık her 4000 canlı doğumda bir olmak üzere oldukça nad...
Mozaik Down Sendromu
Mozaik Down Sendromu
Mozaik down sendromu gebelikte oluşan bir genetik farklılıktır. İkili tarama testi, üçlü tarama testi, ultrasonografi ve diğer farklı yapılacak yöntemler ile down sendromundan şüphe edilen gebeliklerde ileri tetkikler yapılır ve kesin tanı konur. Dow...
Ohtahara Sendromu
Ohtahara Sendromu
Ohtahara sendromu, Yenidoğanlardaki ciddi epileptik ansefalopati tablolarından biri olan bu hastalık ilk kez 1976 yılında Ohtahara tarafından tanımlanmıştır. Erken İnfantil Epileptik Ensefalopati olarak da bilinir. Bebekliğin ilk 3 ayında ortaya çıka...

 

Rotator Kuf Sendromu
5 Yaş Sendromu
Sendrom Çeşitleri
Horner Sendromu
Down Sendromu Zeka Seviyesi
4 Yaş Sendromu
Mozaik Turner Sendromu
Down Sendromu Çeşitleri
Serotonin Sendromu
Di George Sendromu
Mozaik Down Sendromu
Ohtahara Sendromu
Nutcracker Sendromu
Süper Dişi Sendromu
Brugada Sendromu
Zenci Down Sendromu
Pierre Robin Sendromu
Eagle Sendromu
Kartagener Sendromu
Kompartman Sendromu
Hemofagositik Sendrom
Zollinger Ellison Sendromu
Stockholm Sendromu
Down Sendromu Dereceleri
Down Sendromu Testi
Conn Sendromu
Down Sendromu Kalıtsal Mıdır
Patau Sendromu
El Ayak Ağız Sendromu
Torasik Outlet Sendromu
Popüler İçerik
Nutcracker Sendromu
Nutcracker Sendromu
Nutcracker sendromu, nadiren görülen anatomik ve patolojik bir sorundur. Hastalarda şüphe yaratacak bulgular görüldüğünde, radyolojik tetkikler sayesi...
Süper Dişi Sendromu
Süper Dişi Sendromu
Süper Dişi Sendromu, bir tür kromozom hastalığıdır. Bu hastalığı olan kişilerde fazladan bir X kromozomu bulunur. Bu durum genetik olmasına karşın ırs...
Brugada Sendromu
Brugada Sendromu
Brugada sendromu, kalpteki elektriksel uyarıların iletilmesiyle alakalı olan, yaşamsal risk taşıyan kalp ritim bozukluğudur. Rahatsızlık ilk kez 1992 ...
Zenci Down Sendromu
Zenci Down Sendromu
Zenci Down Sendromu: Genetik bir farklılık sonucunda insanda 21. kromozom çiftinde bir fazla bulunmasıyla ortaya çıkan hastalıktır. Vücutta kalıtsal v...
Pierre Robin Sendromu
Pierre Robin Sendromu
Pierre Robin Sendromu, ismini 1920 yılında kendisi tarafından bulunmuş olan Pierre Robin'den almıştır. Yeni doğan bebeklerde alt ve üst çenenin gelişm...
Eagle Sendromu
Eagle Sendromu
Eagle sendromu, "styloid" proçesin uzaması, mineralizasyonu ya da "stylohyoid" veya "stylomandibular" ligamentin mineralizasyonu neticesi gelişir. Far...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Rotator Kuf Sendromu
5 Yaş Sendromu
Sendrom Çeşitleri
Horner Sendromu
Down Sendromu Zeka Seviyesi
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024