Dress Sendromu Belirtileri ve Tedavisi
12 Temmuz 2024

Dress Sendromu Belirtileri ve Tedavisi

Dress Sendromu:

İngilizce "Drug Rash with Eosinophilia and Systemic Symptoms" kelimelerinin kısaltılmışı olan Dress, Türkçe "Eozinofili ve Sistemik Semptomlarla İlaç Döküntüsü" anlamına gelmektedir. Yani, Dress sendromu, eozinofili ve sistemik semptomların görüldüğü çok ciddi bir ilaç tepkimesidir.

Dress Sendromu Belirtileri Nelerdir?

İlk defa antikonvülzan ilaç kullanımı sonrası, antikonvülzan hipersensitivite sendromu şeklinde tanımlanmıştır. Benzer belirtiler minosiklin, allopürinol, dapson ve sülfasalazin gibi ilaçlarla da görülmüştür. Antidepresanlardan bupropionun Dress sendromu yapabileceğine ilişkin yayınlar da bulunmaktadır. Klinik belirtiler, ilaç kullanımından 2-6 hafta sonra görülür ve ilacın kullanılmasının bırakılmasıyla sekelsiz olarak geriler. Bu sendromda ateş, döküntü, lenfadenopati, hematolojik anormallikler (eozinofili, lenfositoz), hepatosplenomegali ve hepatit görülebilir.

Dress Sendromunun Mekanizması

Dress sendromu tip 4 hipersensitivite tepkimesi içerisinde değerlendirilir ve tip 2 yardımcı T hücreleri rol oynar. Cilt lezyonları difüz makülopapüler döküntüden eritrodermiye kadar değişir, nadiren toksik epidermal nekroliz ve Stevens-Johnson sendromu belirtisi görülür. Opipramol kullanımı sonrası hafif döküntü öyküsü olan hastanın tekrar kullanımı sonrasında tüm bedende yaygın makülopapüler döküntü ile periorbital ödem gelişti. Bu durum opipramole bağlı olarak gelişen Dress sendromunun ağırlaşması olarak değerlendirildi. Dress sendromunda HHV-6, HHV-7, sitomegalovirus ile Epstein-Barr virüsü enfeksiyonları da görülebilmektedir.

Dress Sendromunun İç Organlara Etkisi

Sistemik tutuluma bağlı olarak karaciğer, böbrek ve lenf gangliyonları sıklıkla tutulurken, akciğer ve kalp tutulumu nadiren görülür. Laboratuvar bulgularında sık olarak eozinofili görülür. Dress sendromunda prokalsitonin yüksekliğinin görüldüğü vakalar az görülmüştür. Prokalsitonin, kalsitoninin prekursorü olarak tiroiddeki C hücreleri ile üretilirken, mikrobiyal enfeksiyon hallerinde tüm hücrelerce üretilebilir. Sistemik inflamatuar yanıt sendromunun (SIRS), akut solunum sıkıntısı sendromunun (ARDS), pankreatitin ve akut rezeksiyonun infeksiyöz ya da noninfeksiyöz kaynağı hakkında bilgi verebilir. PCT düzeyi >1.2 ng/mL olması halinde pozitif kan kültürü olmasa da antibiyotik tedavisi yapılabilir. Sistemik bakteriyel, fungal ve paraziter infeksiyonlarda PCT seviyesi 10-100 ng/mL, hatta daha fazla olabilir.

Dress Sendromu Tetkikleri

Bir hasta üzerinde görülen semptomlara bakıldığında; hastada yüksek ateşin devam etmesi ve prokalsitonin yüksekliği bulunması sebebiyle sepsis düşünülerek meropenem tedavisi başlanmasına rağmen, ateşi devam etti ve akabinde prokalsitonin düzeyi 81 ng/mL'ye kadar yükseldi. Herhangi bir kültürde üreme bulunmaması ve steroid tedavisine yanıt alınması üzerine, antibiyotik tedavisi kesildi ve hiçbir bakteriyel infeksiyon odağı görülmedi. Dress sendromu döküntü, ateş, karaciğer fonksiyon testleri yüksekliği ve sistemik belirtiler görülen, prokalsitonin yüksekliği olabilen bir hastalıktır. Bilgilere göre bu vaka opipramole bağlı olarak gelişen ve prokalsitonin yüksekliğiyle seyreden ilk Dress sendromu olayıdır. Sonuç olarak, sepsis ve ateş etyolojisi incelenirken anamnezde ilaç kullanımı sorgulanıp, Dress sendromu da ayırıcı tanılar içinde düşünülmelidir.

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

soru

Hafaza

12 Temmuz 2024 Cuma

Dress sendromu belirtilerini yaşayan biri olarak, ilaç kullanımından 2-6 hafta sonra ateŞ™, döküntü ve lenfadenopati gibi semptomların ortaya çıkması normal mi? Ayrıca, prokalsitonin seviyesinin yükselmesi durumunda sepsis mi düŞ™ünülmelidir yoksa bu Dress sendromunun bir belirtisi olabilir mi?

Cevap yaz
1. Cevap
cevap

Admin

Hafaza, Dress sendromu belirtilerinin ilaç kullanımı sonrası 2-6 hafta içinde ortaya çıkması oldukça yaygındır. Ateş, döküntü ve lenfadenopati gibi semptomlar bu sendromun tipik özelliklerindendir. Prokalsitonin seviyesinin yükselmesi genellikle sepsis işareti olarak kabul edilir, ancak Dress sendromunda da benzer yükselmeler görülebilir. Bu yüzden, prokalsitonin seviyesinin yükselmesi durumunda kesin bir sepsis teşhisi koymadan önce diğer klinik bulgular ve laboratuvar sonuçları da göz önünde bulundurulmalıdır. Doktorunuzla detaylı bir değerlendirme yapmak en sağlıklısı olacaktır.

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Uygunsuz Adh Sendromu Tipleri

Uygunsuz Adh Sendromu Tipleri

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Down Sendromlu Çocuklar

Down Sendromlu Çocuklar

Reye Sendromu Belirtileri ve Tedavisi

Reye Sendromu Belirtileri ve Tedavisi

Cotard Sendromu Nedenleri?

Cotard Sendromu Nedenleri?

Asperger Sendromu Belirtileri ve Tedavisi

Asperger Sendromu Belirtileri ve Tedavisi

Down Sendromu Ense Kalınlığı Belirtileri ve Tedavisi

Down Sendromu Ense Kalınlığı Belirtileri ve Tedavisi

Güncel

Sendrom Belirtileri ve Tedavisi

Sendrom Belirtileri ve Tedavisi

Güncel

Pfapa Sendromu Belirtileri ve Tedavisi

Pfapa Sendromu Belirtileri ve Tedavisi

Güncel

İmpingement Sendromu Belirtileri ve Tedavisi

İmpingement Sendromu Belirtileri ve Tedavisi