Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama

Popüler İçerikler

Rotator Kuf Sendromu

Rotator Kuf Sendromu, rotator manşet ile kemik yapı arasında bulunan mesafenin daralması sonucu olarak ortaya çıkan bir sıkışma ile görülen omuz rahatsızlığıdır. Rotator Kuf diğer adı omuz manşetidir. Rotator Kuf omzu sabit tutmak için birlikte çalışan kasların ve tendonların oluşturduğu gruba verilen isimdir. Kaslar omzun daha iyi çalışması...

5 Yaş Sendromu

5 Yaş Sendromu, çocukların gelişim süreçlerinin önemli dönemeçlerinden birisidir. Bu yaşlardaki çocuklar, hayatlarının ileri dönemlerinde karşılarına çıkan olaylarla nasıl mücadele edebileceklerini, olayları çözmek için benimseyecekleri yöntemleri, dışa ya da içe dönük bir yapıya sahip olup olmayacakları gibi birçok konuda temel niteliğinde ...

Sendrom Çeşitleri

Sendrom Çeşitleri; Sendrom ya da belirgi denilen birbirleriyle ilişkisiz gibi görünüp, fakat bir araya geldiklerinde tek bir bütün olarak kendilerini gösteren bulgular bütününe denilmektedir. Bu, kalıtsal olabilirken, sonradan olan nedenlerle de oluşabilir.Tıpta belirgi, yalnızca, nedenleri tamamen açıklanamayan, bi...

Horner Sendromu

Horner sendromu, sinirsel oluşan bir göz hastalığıdır. Sempatik sinir sistemi hasarlarında klinik olarak gelişen bu sendromda üst göz kapağı, pupil, fasial ter bezleri ile damarlara giden liflerde lezyon oluşur. Özellikle çocuklarda heterokromi adı verilen iki göz irisinin farklı olması gibi sonuçlar doğurur. Genelde sempatik inervasyonun ge...

Down Sendromu Zeka Seviyesi

Down sendromu zekâ seviyesi sınır zekâ ile ağır zekâ arasında konumlanmaktadır. Down sendromu olan kişilerin çoğunun zekâ bölümü puanı 30 ve 50 arasında değerlere sahiptir. Çocukluk dönemi, down sendromu bulunan bireylerin yetenek ve zekâ seviyelerinin en yüksek düzeyde olduğu zamanlardır. Bütün insanlar için geçerli olan "İnsanları her...

4 Yaş Sendromu

4 yaş sedromu, Yetişkinler gibi çocuklar da bazı yaşlarında sendromlar yaşarlar. Sedrom birbiri ile alakası olmadığı düşünülen birtakım davranış ya da duyguların, aynı zaman aralığında bulunup oluştuğu durumdur. 4 yaşında görülen bu duruma 4 yaş sedromu denir. Bu dönemde çocuklar çok hassas olurlar. Bu durumda büyükler çocuklarına karşı anla...

Mozaik Turner Sendromu

Mozaik Turner Sendromu: sadece kadınlarda olan ve doğuştan gelen genetik bir durumdur. Kadınlarda X kromozomlarından en az bir tanesinin eksik olması sonucu mozaik turner sendromu oluşur. Genetik bir problem olan bu durum, kadının fenotipi dişi olmasına rağmen üreme fonksiyonları ve üreme organı normal olarak gelişmez. Mozaik turner sen...

Down Sendromu Çeşitleri

Down sendromu çeşitleri, Down Sendromu vücut hücrelerindeki kromozom sayısının anormal olması sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Bunun yanı sıra genetik bir anormallik türdedir. Kromozom dediğimiz tür vücut hücrelerinin çekirdeklerinin de bulunur. Bu yapılar ile bizim buluşmamızı sağlayan genlerde kromozomların üzerinde bulunur. Normal ins...

Serotonin Sendromu

Serotonin Sendromu, vücuda kaldırabileceğinden fazla serotonin alınması ile gerçekleşen ve hayati tehlikeye dahi neden olabilen bir ataktır. Serotinin, beyin ve vücuttaki bütün sinir hücreleri arasında veri alışverişini sağlayan bir kimyasaldır. Sinir sistemi için büyük önem taşıyan bir faktördür. Vücutta yeteri kadar serotonin bulunmaması d...

Di George Sendromu

Di George Sendromu, 22. Kromozomun bir bölgenin silinmesi veya başka bir kromozoma taşınması sonucunda kromozomun tekrardan oluşmasıyla oluşan bir genetik rahatsızlığıdır. Di George sendromu yaklaşık her 4000 canlı doğumda bir olmak üzere oldukça nadir rastlanır. DGS'li çoğu hastada genetik geçiş rastlantısaldır ancak otozomal resesif...

Mozaik Down Sendromu

Mozaik down sendromu gebelikte oluşan bir genetik farklılıktır. İkili tarama testi, üçlü tarama testi, ultrasonografi ve diğer farklı yapılacak yöntemler ile down sendromundan şüphe edilen gebeliklerde ileri tetkikler yapılır ve kesin tanı konur. Down sendromu saptanmış ise aileye ayrıntılı genetik danışmanlık verilir. Günümüzde geçerli olan...

Ohtahara Sendromu

Ohtahara sendromu, Yenidoğanlardaki ciddi epileptik ansefalopati tablolarından biri olan bu hastalık ilk kez 1976 yılında Ohtahara tarafından tanımlanmıştır. Erken İnfantil Epileptik Ensefalopati olarak da bilinir. Bebekliğin ilk 3 ayında ortaya çıkar. Ancak genellikle yenidoğan dönemi olan 0-1 ayda başladığı için o dönemin epilepsi sen...

Nutcracker Sendromu

Nutcracker sendromu, nadiren görülen anatomik ve patolojik bir sorundur. Hastalarda şüphe yaratacak bulgular görüldüğünde, radyolojik tetkikler sayesinde kolay tanı konulabilir. Hastalara renkli doppler ultrasonografi, reformat curved planar ve multidedektör bilgisayarlı tomografi yapılarak görüntüler değerlendirilir. Bu bulgular ışığında di...

Süper Dişi Sendromu

Süper Dişi Sendromu, bir tür kromozom hastalığıdır. Bu hastalığı olan kişilerde fazladan bir X kromozomu bulunur. Bu durum genetik olmasına karşın ırsi değildir. Annenin yumurta hücresi veya babanın sperm hücresi doğru oluşmadığından dolayı bebekte fazladan bir X kromozomu bulunur. Fazlalık X kromozomu embriyonun erken gelişme aşamasına kada...

Brugada Sendromu

Brugada sendromu, kalpteki elektriksel uyarıların iletilmesiyle alakalı olan, yaşamsal risk taşıyan kalp ritim bozukluğudur. Rahatsızlık ilk kez 1992 yılında Josep Brugada ile Pedro Brugada kardeşlerce tanımlanmıştır. Kalp dokusu miyokart denilen, kasılmayı sağlayan özel yapıdaki kas hücrelerinden meydan gelir. Bu hücrelerin kasılması hücred...

Zenci Down Sendromu

Zenci Down Sendromu: Genetik bir farklılık sonucunda insanda 21. Kromozom çiftinde bir fazla bulunmasıyla ortaya çıkan hastalıktır. Vücutta kalıtsal ve fonksiyonel değişiklik oluşur. Down sendromlu kişiler zihinlerinde eksiklik, yüzlerinde değişiklik ve öğrenmelerinde güçlük çekerler. İnsanlarda bulunan hücreler genlerden meydana gelir. İnsa...

Pierre Robin Sendromu

Pierre Robin Sendromu, ismini 1920 yılında kendisi tarafından bulunmuş olan Pierre Robin'den almıştır. Yeni doğan bebeklerde alt ve üst çenenin gelişmemesine bağlı olarak ortaya çıkan yutma zorluğu sonucu beraberinde dilin arkaya kaçmasını getirir. B da bazı solunum sorunlarına neden olur. Bu yutma bozukluğu larenks yani günlük dilde bildiği...

Eagle Sendromu

Eagle sendromu, "styloid" proçesin uzaması, mineralizasyonu ya da "stylohyoid" veya "stylomandibular" ligamentin mineralizasyonu neticesi gelişir. Faringeal ağrı, yutkunma güçlüğü, farinksde yabancı cisim hissi, ağrılı yutkunma gibi semptomları kapsar. Baş ve boyun bölgesinde gelişen diğer hastalıklardakine benzer işaret ve semptomların...

Kartagener Sendromu

Kartagener Sendromu, bronşektezi, tekrarlayan sinüzit ve sol taraftaki organların sağ tarafta olması anlamına gelen situs inversus birlikteliği anlamına gelen bir durumdur. En önemli belirtisi kalbin sol tarafta olması gerekirken sağ tarafta olmasıdır. Kalbi sağda olan bir kişide akciğerde harabiyet nedeniyle bronşektezi oluşur. Ayrıca tekra...

Kompartman Sendromu

Kompartman sendromu, damar ve sinir içeren kapalı boşluklarda ortam için basıncın yükselmesiyle kas ve sinir dokularının kanlanmasının ve oksijenlenmesinin bozulmasıyla seyreden klinik bir tablodur. Kompartman sendromuna yol açabilecek çok sayıda durum vardır. Kanamalar, vasküler yaralanma, kanama bozuklukları, yanıklar, yılan sokmaları, enf...

Hemofagositik Sendrom

Hemofagositik sendrom, vücuttaki savunma sistemlerindeki bozulmadan kaynaklanan bir hastalıktır. Savunma hücrelerindeki bozulmadan kaynaklanan ateş, dalak büyümesi ile karaciğer büyümesi yaygın olarak görülür. Doğuştan olabileceği gibi sonradan ortaya çıkabilir. Aynı zamanda hemofagositik lenfohistiositoz HLH olarak da tanımlanır.

Zollinger Ellison Sendromu

Zollinger Ellison Sendromu, Zollinger Ellison sendromu halk arasında sıklıkla görülmeyen fakat çoğu zaman mide ülseriyle karıştırılan bir hastalıktır. Bu hastalığa yakalanan kişiler doktora gastrit veya mide ülseri şikâyetiyle giderler. Çünkü belirtiler neredeyse aynı denilebilir. Zollinger Ellison sendromu oniki parmak bağırsağında veya pan...

Stockholm Sendromu

Stockholm sendromu, bu rahatsızlık rehin halde tutulan bir bireyin rehin alan bireye karşı duygusal bazda bağlanması olarak ifade edilebilir. Bir diğer ifade ile rehinelerin, kendilerini rehin alan bireylerin duygularını anlama seviyesine gelmeleri ve rehin alan bireylerle geçirdikleri zamanın neticesinde bu bireylere yardımcı olmaya ça...

Down Sendromu Dereceleri

Down sendromu dereceleri, zekâ ve gelişme geriliği gibi birçok sorunları da beraberinde getiren genetik kökenli bir rahatsızlıktır. Normal insanlarda 46 kromozom bulunurken, down sendromlu insanlarda ise kromozom sayısı 47'dir. Down sendromu her hastada farklı şekilde ortaya çıkar ve farklı özellik gösteren bir hastalıktır. Bu özelliklerin o...

Down Sendromu Testi

Down sendromu testi, 2 çeşit testten oluşur, kültür teşhis testleri ve tarama testleri. Teşhis testleri doğmamış çocuğun Down sendromu olup olmadığını kesin olarak söylerler. Tarama testlerinin neticeleri ise kesinlikli değildir ve bebeğin Down sendromlu olma riskinde bir yükseliş olup olmadığını gösterirler. Down sendromu teşhis testle...

Conn Sendromu

Conn Sendromu: ikincil yüksek tansiyonun en fazla görülen sebebidir. Böbrek üstü bezlerinden yoğun aldosteron salgılısıyla karakterize bir haldir. Böbrek üstü bezleri, böbreklerin üst tepesinde yerleşik olan küçük üçgenimsi şeklinde organlardır. Böbrek üstü bezleri birçok organın sistemine etki eden ve onları düzenleyici hormonları üret...

Patau Sendromu

Patau sendromu bir diğer adıyla Trizomi sendromu olarak bilinen bir durumdur. Oldukça ciddi bir problem olan bu sendromun görüşme sıklığı çok azdır. Fakat çok ciddi bir rahatsızlık olduğu için meyana geldiği zaman kişilerde büyük problemlere neden olur. Yapılan araştırmalara ve istatistiklere göre patao sendromu her 10. 000 kişiden birinde m...

Down Sendromu Kalıtsal Mıdır

Down Sendromu Kalıtsal Mıdır: Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki down sendromu bir hastalık değildir. İnsan metabolizmasındaki bir fazla kromozomun (47 kromozom) oluşturduğu özel durumdur. Down sendromu kalıtsal veya bulaşıcı değil genetik farklılıktır. Down sendromlu kişiler oldukça özeldir. Down sendromuna neden olan faktörler konusunda h...

El Ayak Ağız Sendromu

El ayak ağız sendromu, bebeklerde ve 5 yaşın altında çocuklarda sık karşılaşılan hastalık nadir durumlarda yetişkinlerde de görülebilir. El ayak ağız sendromu viral enfeksiyon nedeniyle oluşum gösterir. Yüksek ateş, el ve ayakta döküntü, ağız içinde aft tarzı beyaz yaralar belirtiler arasında yer alır. Yaz ya da sonbahar aylarında sendroma d...

Torasik Outlet Sendromu

Torasik outlet sendromu, olağan dışı belirtilerle ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Toraksın üstünde subclavien arter, ven ile brachial pleksusun sıkışmasıyla oluşan semptomlar torasik outlet sendromu olarak tanımlanır. Belirtileri sıra dışı olduğundan, tanı konulması oldukça zor olur. Eğer bu hastalık akla gelmezse, tanıda gecikilir. Omuzlar...

Sendrom Nedir

Sendrom nedir, Birbiriyle alakasız gibi görünen, fakat bir bütün olarak düşünüldüğünde, bir olguyu gösteren bulgulara (Çıkarıma) sendrom denir. Yunancada 'birlikte koşmak' anlamındadır. Tek bir sorun değil, birden çok belirti bütünü sendromu gösterebilir. Yani bedensel veya ruhsal olan sağlık sorunlarının hepsi ayrı ayrı düşünüldüğünde bir h...

Yoksunluk Sendromu

Yoksunluk sendromu, bir ilaca ya da bir maddeye olan, fizyolojik adaptasyon anlamına gelir. Bir ilaç ya da zararlı bir maddenin yokluğu şiddetli krizlere neden olabilmektedir. Kimyasal bir maddeye bağlı gelişen tolerans sonucu bu maddenin vücutta eksikliğinde yoksunluk sendromu ortaya çıkar. Sigara ve eroin gibi zararlı maddeler ...

Othello Sendromu

Othello Sendromu, Sendrom ya da belirgi denilmekte olup, birbirleriyle ilişkisiz gibi görünüp, fakat bir araya geldiklerinde tek bir bütün olarak kendilerini ortaya çıkaran bulgular bütününe denilmektedir. Sendrom kalıtsal olabilirken, sonradan olan nedenlerle de oluşabilir.Tıpta sendrom, yalnızca, nedenleri tamamen...

Frey Sendromu

Frey Sendromu; Sendrom ya da diğer adıylabelirgi, birbirleriyle ilişkisiz gibi görünüp, fakat bir araya geldiklerinde tek bir bütün olarak endilerini gösteren bulgular bütününe verilen isimdir. Bu genetik olabildiği gibi, sonradan edinsel nedenlerle de oluşabilir.Tıp dilinde, belirgi, yalnızca, nedenleri net açıklan...

Mutsuz Bağırsak Sendromu

Mutsuz bağırsak sendromu, dünyada en çok görülen hastalıklardan biridir. Bu hastalık aslında bazı insanlar için bir yaşam standardı haline gelmiştir. Bu nedenle birçok insan bu hastalığın tedavisi için herhangi bir doktora gitmeye gereksinim duymamaktadır. Fakat mutsuz bağırsak sendromu, müdahale edilmediği zaman insanlarda çok ciddi sorunla...

Hasta Sinüs Sendromu

Hasta sinüs sendromu, hasta sinüs sendromu sinüslerin anormal şekilde düğümlenmesidir. Brakardi ve kardiyak yetmezlik ile sonuçlanır. Hasta sinüs sendromu ekseri olarak yaşlı kişilerde görülse de her yaş grubunda görülme durumu bulunmaktadır. Birçok durumda herhangi bir semptoma sebebiyet vermez. Pek çok tetkik ve laboratuvar inceleme...

Fanconi Sendromu

Fanconi Sendromu, idrara fazla miktarda amino asit, glükoz, fosfat, bikarbonat ve potasyum aşırı miktarda atılır. Protein metabolizmasını ilgilendiren doğuştan gelen bazen de sonradan kazanılan bir kusurdur. Bu kusur hastanın böbreklerinde yerleşmiştir. Böbrekler bazı zamanlar da geri emme fonksiyonlarını çalıştıramazlar. Sonuçta vücut için ...

Hepatorenal Sendrom

Hepatorenal Sendrom, ilerleyen bir karaciğer yetmezliği olan kişide gelişen akut böbrek yetmezliğine verilen addır. Karaciğer yetmezliğinin sebebi çoğunlukla alkolik hepatit, siroz ya da daha az sıklıkta fulminan karaciğer yetmezliği ve metatistik tümördür. Git gide ilerleyen karaciğer yetmezliğinin son zamanlarına gelindiğinin en büyük...

İmpingement Sendromu

İmpingement, İngilizce bir kelimedir. Türkçede tam olarak karşılığı sıkışmadır. Sendrom, birçok semptomlar topluluğunun bir arada bulunmasıdır. Semptom ise hastalıkların kişiler üzerindeki göstergeleridir. İmpingement sendromu, kişilerde daha çok omuz bölgesinde rastlanan sıkışma ve bu sıkışmaya bağlı birçok semptomun görülmesi...

Ani Bebek Ölümü Sendromu

Ani Bebek Ölümü Sendromu, gözle görünebilir ya da oldukça iyi durumda bebeğin hiç beklenmedik bir anda açıklanamayacak ölümü olarak bilinmektedir. Çoğunlukla ani bebek ölüm sendromu özellikle yaşı iki hafta ve 12 ay arasında değişebilen bebeklerde sıklıkla görülmektedir. Bu yaş grubu arasındaki bebeklerin ölümlerinin üçte birinin sorumlu old...

Xyy Sendromu

Xyy Sendromu, kromozomların normal şekilde bölünememesi ve hatalı birleşmesi sonucunda oluşan bir hastalıktır. Erkek bireylerde gamet oluşumu sırasında mayoz bölünmenin ikinci aşamasında Y kromozomlarının ayrılmamasıyla YY kromozomu oluşur. Kısacası fazladan gelen bir Y kromozomu bu hastalığa neden olur. Xyy sendromu erkeklerde görülür. Bire...

Truman Sendromu

Truman Sendromu, 1998 yılında senaristliğini Andrew Niccol'un, yönetmenliğini Peter Weir'in yaptığı Truman Şov filmi tüm dünyada fazla ilgi uyandırdığı gibi sosyologlar ve psikologlarca birçok tartışmayı da beraberinde getirmişti. 2000'li yıllardan itibaren sahne alan realite şovlar da bu filmden ilham alarak birbiri arkasına ekrana get...

West Sendromu

West sendromu, diğer bir ismi infantil spazmdır. Genelde zihinsel bozukluk ve hipsaritmi olarak bilinir. EEG ile tespit edilir. West sendromu ilk olarak çocukların ilk doğum günlerinden önceki 4 ile 7 aylar arasında kendini gösterir. Beyin son derece normal gözükmesine rağmen istem dışı kas hareketleri, spazmlar ve epilepsi görül...

Reiter Sendromu

Reiter Sendromu: post enfeksiyöz artrit veya reaktif artrit olarak da bilinmektedir. Vücudumuzun herhangi bir yerinde iltihaplanma yani enfeksiyona bağlı olarak reiter sendromu ortaya çıkar ve eklemlerimizde ağrı ve şişliğe neden olmaktadır.Reiter Sendromu Nedenleri: Reiter sendromunun nedeni halen bilinmemektedir....

Tietze Sendromu

Tietze Sendromu, en çok kalp krizi ile karıştırılan fakat riske atmamak için derhal doktora başvurulması gereken bir durumdur. Tietze Sendromu kaburga kıkırdaklarının göğüste hissedilen ağrısıdır. Ağrı genelde kaburgalarda meydana gelen iltihaplanmanın sonucunda ortaya çıkmaktadır. Gün içerisinde alınmış bir darbe veya basınca ma...

Klinefelter Sendromu

Klinefelter sendromu, erkek çocuklarda doğumda fazladan bir X kromozomunun bulunmasıyla ortaya çıkan genetik bir sorundur. Bu sendrom nedeniyle erkeklerde testis büyümesi olumsuz şekilde etkilenmekte ve testis boyutlarının normalden küçük olmasına yol açmaktadır. Bununla birlikte cinsiyet hormonu testosteron daha az üretilebilir. Bu etkisini...

Down Sendromu Genetik Mi

Down Sendromu Genetik Mi, öncelikle bilmeniz gereken şeylerden biri down sendromu hastalık değil, bir genetik farklılıktır. Down sendromu çocuğun 46 kromozom sahibi olması gerekirken, 47 kromozoma sahip olmasına denir. İnsan vücudunu oluşturan hücrelerin çekirdekleri, kromozomlar ile bağlanmış genlerden meydana gelmektedir. Oluşmuş olan bu g...

Down Sendromu

Down sendromu, bir hastalık değil genetik bir farklılık olarak tanımlanmaktadır. İnsanda normalde 21. Kromozom çiftinde bir fazla kromozom bulunması nedeniyle oluşan bir farklılıktır. 46 kromozom olması gerekirken 47 kromozoma sahip olmak Down sendromuna neden olur. Down sendromunda zihinsel algılamada yavaşlık, kişinin kendine has yüz ...

Down Sendromu Kromozom Sayısı

Down Sendromu Kromozom Sayısı: Down sendromu yapısal ve fonksiyonel karakterize edilir. Down sendromu bir farklılık, bir kromozom anomalisidir. Gebelik sırasında veya doğum anında tanımlanabilen bir durumdur. Down sendromu her 800-1000 doğumdan 1 oranında rastlanır. Down sendromu olan kişilerin gelişimleri diğer insanlara nazaran kilo ve boy...

2 Yaş Sendromu

2 yaş sendromu, çok eski zamanlardan beri insanların sorunlarından biri olsa bile aslında son günlerde ailelerin en çok korktukları durumlardan biridir. 2 yaş sendromu adı altındaki sorun, adından da anlaşılabileceği gibi bebeklerde görülen bir problemdir. Bu durum aslında çocuklarda görülse bile en büyük endişe ailelerde meydana gelir. Çünk...

Bartter Sendromu

Bartter Sendromu, Bartter sendromunda böbrek işlevleri genellikle korunur, ama bazen son dönem kronik böbrek hastalığı da görülebilir. Bir çalışmada Bartter sendromlu 12 hastadan 11'inde kronik böbrek yetersizliği, bir vakada ise fokal segmental glomeruloskleroz bildirilmiştir. Fokal segmental glomerulosklerozun bulunduğu tübülointersti...

Cotard Sendromu

Cotard sendromu, ilk kez Fransız Nörolog Jules Cotard tarafından bulunmuş ve kendi adını almıştır. Cotard Sendromu, Türkçe karşılığı 'Yürüyen Ceset'dir. Coart sendromunun semptomları arasına kişinin ani olarak kendini ölü gibi hissettmesi, fiziki olarak bu dünyada olmama şüphesi hatta dünyanın olmaması olarak sayılabilir. Bu kişi...

Ehler Danlos Sendromu

Ehler danlos sendromu (EDS), vücutta kolajen oluşumun yetersiz olduğu yumuşak dokunun otozomal dominant ve resesif geçişli bir hastalığıdır. Bu hastalık klinik olarak eklem laksibilitesi, deri hiperekstansibilitesi ve frajilitesi ile karakterize herediter konnektif doku hastalığıdır. EDS hastaların derileri yumuşak, ince, dayanıksız hat...

Cushing Sendromu

Cushing sendromu, hipofiz bezinin ürettiği ve böbrek üstü bezini uyaran ACTH adrenokortikotrop hormonunun fazla üretildiği zaman ya da kortizonun uzun süre kullanılması durumunda meydana gelir. Bir stres hormonu olan kortizolün üretiminde ve salınımında etkili olan ACTH hormonudur. Bu hormonun fazla olması demek, kortizolün fazla olması deme...

Nefritik Sendrom Nedir

Nefritik Sendrom Nedir, Nefrit böbrek iltihabıdır. Nefritik sendromun oluşması için tetikleyici nedenler bulunabilir. Nefritik sendrom, streptokok enfeksiyondan sonra 2 hafta civarında bir sürede ciltte meydana gelen enfeksiyonlarda da daha uzun sürelerde bu sendromun oluştuğunu görülür.Nefritik Sendrom Belirtileri Nel...

Dumping Sendromu

Dumping Sendromu, Hızlı gastrik boşalma olarak adlandırılır. İnce bağırsağın alt kesimleri mideden gelen sindirilmemiş gıdalarla çok hızlı dolduğu zaman oluşur. İstenmeyen sindirim sistemi belirtileri vermektedir. Dumping sendromu ayrıca gastrik cerrahi geçirmiş hastalarda şeker ve bazı nişastalar gibi basit karbonhidratların veya yükse...

Dress Sendromu

Dress Sendromu: İngilizce“Drug Rash with Eosiophilia and Systemic Symptoms” kelimelerinin kısaltılmışı olan Dress sözcüğünün Türkçe “Eozinofili ve Sistemik Semptomlarla İlaç Döküntüsü” anlamına gelmektedir. Yani; Dress, eozinofili ve sistemik semptomun görüldüğü çok ciddi bir ilaç tepkimesidir.Dress Sendromu Belirtiler...

Uygunsuz Adh Sendromu

Uygunsuz Adh Sendromu; böbrek toplayıcı tübüllerinde ADH'ye uç organ yanıtının uygunsuz bir şekilde fazla olduğu bir sendromdur. Hiponatreminin en bilindik nedenlerinden birisi olan UAHSS, hipoozmolaliteye karşın idrarın yeterli miktarda dilüe edilememesi ile karakterize bir durumdur. Plazmada hipotonisinin ADH salınımını inhibe etmesindeki ...

Munchausen Sendromu

Munchausen Sendromu, Psikolojik bir hastalık olan Munchausen sendromu çok sıra dışı bir sendrom. Bu hastalığa yakalanmış kişiler hasta olmadıklarını en az doktorlar kadar iyi bilirler. Bu hastalığın ciddiyetini şöyle özetleyebiliriz: 600 kadar hastane gezen veya 40 küsur tane ameliyat olan Munchausen sendromlu hasta vardır...

Huzursuz Ayak Sendromu

Huzursuz Ayak Sendromu, toplumda sıkça görülen bir hastalıktır. Uzun yıllar boyunca bir hastalık olarak düşünülmemiş bu nedenle bu sıkıntıyı yaşayan kişiler tedavi edilmeden bu hastalıkla yaşamışlardır. Huzursuz ayak sendromu özellikle istirahat ederken ortaya çıkan, bacaklarda oluşan uyuşma, karıncalanma, ağrı ve şiddetli hareket isteğidir....

Lohusa Sendromu

Lohusa sendromu: kadınlarda doğumdan sonra fiziksel ve ruhsal etkilere neden olan bir durumdur. Tıpta postpartum hipopituitarizm, postpartum pituiter ve sheehan sendromu denilmekte olan lohusalık sendromu, doğum sonrası lohusalık döneminde aşırı kanama ile, kadının stresli ve zorlu bir döneme girmesi ruhsal durumunda meydana gelen değişimler...

Down Sendromu Gebelik

Down sendromu gebelik, ile ilgili bilgiler vermeden önce annenin zor bir süreçte olduğunu, sıkıntılı günlerin habercisi olduğu bilinmesi gerekir. Bir anne adayının güzel bir gebelik geçirirken, böyle bir haberle karşılaşması oldukça zor bir durumdur. Böyle bir gebeliğin duyguların tavan yaptığı bir dönemde oldukça hassas bir zamanda, do...

Çocuklarda Nefrotik Sendrom

Çocuklarda Nefrotik Sendromu: Bu sendrom, yaygın ödem, yoğun proteinüri ile hipoalbuminemi ile karakterize denebilecek sendromdur. Nefrotik sendrom, çocuk sayılan yaş grubunda etyolojisi ve patogenezi tam manası ile bilinmeyen ve yalnız böbrekteki bozukluklarla karakterize bir antitedir. İdiopatik nefrotik sendromun yanında, nedeni ve e...

Anne Karnında Down Sendromu Belirtileri

Anne Karnında Down Sendromu Belirtileri, İnsan vücudundaki her hücrede genler vardır. Normal bir insan vücudundaki her hücrede 46 kromozom bulunmaktadır. Bu 46 kromozomun 23'ü anneden 23'ü babadan gelmektedir. Down Sendromu kısa ve yalın bir şekilde tanımlamak gerekirse normal bir insanın vücudunda olması gereken 46 kromozom yerine ...

Karpal Tünel Sendromu Ameliyatı

Karpal Tünel Ameliyatı, Karpal Tünel diğer adıyla karpal tünel sendromu, çağımız teknolojisinin getirdiği hastalıklarındandır. Karpal tünel sendromu, oluşum itibarıyla, vücudun herhangi bir bölgesinde oluşan sinir sıkışması ve buna bağlı olarak yapılan cerrahi bir tedavi biçimidir. Genel olarak sıklıkla el bileklerinde görülen ama vücud...

Cushing Sendromu Diyet

Cushing Sendromu; Genellikle kadınlarda görülen çok ağır bir hastalıktır. Hastalarda; kilo alma, erkeksi görünüm ve kan şekerinin yüksek olması şeklinde görülür.Böbrek üstü bezleri Kortizol adlı bir hormon üretir. Bu hormonun ilaç haline ise Kortizon denir. Kortizol'un fazla üretilmesi veya Kortizon'un fazla alınımı bu sendroma sebe...

Marfan Sendromu

Marfan sendromu, Vücudumuzdaki hücreleri bir arada tutan, dokulara adeta şekil veren ve birbirine sıkıca bağlayan çok geniş bir bağ dokusu bulunmaktadır. Marfan sendromu, daha çok bağ dokusunu birleştiren genetik geçişli bir hastalıktır ve elastik dokuların en önemli maddesi olan “fibrillin” oluşumunda bir bozukluk ortaya çıkmaktadır. B...

Tarsal Tünel Sendromu

Tarsal tünel sendromu, ayak bileğinin iç tarafında dar boşlukta meydana gelen sinir sıkışmasıdır. Bu boşlukta bulunan arter, ven, tendonlar ve ayak tabanı hissini veren ana sinirdir. Tarsal tünel sendromunda içeride bulunan sinirin (Posterior tibial) sinir üzerine yüklenen baskı ve sıkışma sonucu oluşan, ayak bileğinin iç tarafından ayak içi...

Pfapa Sendromu

Pfapa sendromu, ilk kez 1987 senesinde Marshall ve arkadaşları tarafından tanımlanmış, periyodik ateş, farenjit, aftöz stomatit ve servikal lenfadenopatiyle seyreden çocuk hastalarda görülmüş bir rahatsızlıktır. Bu tablo daha sonradan 1989 senesinde Pfapa Sendromu adını almıştır. Farenjit, aftöz stomatit ile servikal lenfadenopati ile devam ...

Akut Koroner Sendrom

Akut Koroner Sendrom, Kalbe oksijen bakımından zengin olan kan dağıtma görevine sahip koroner atar damarın kalbe yeteri kadar kan getiremediği durumda ortaya çıkan akut koroner sendrom, hastalığın yol açtığı iş gücü kaybı nedeniyle günümüzde en önemli sağlık sorunları arasında yer alır. Koroner atardamarın tıkanması veya daralması durumunda ...

Stevens Johnson Sendromu

Stevens Johnson Sendromu: Cilt ve mukoza zarının enfeksiyona veya ilaçlara karşı ciddi bir şekilde reaksiyon gösterdiği nadir görülen ciddi bir hastalıktır. Stevens-Johnson sendromu çoğunlukla grip benzeri belirtilerle başlar ve arkasından cildin üst tabakasının ölerek dökülmesine sebep olan cilde yayılan ağrılı, kırmızı ya da morumsu kızarı...

Miyelodisplastik Sendrom

Miyelodisplasik Sendrom, tıp biliminde kısaca MDS olarak yazılan Miyelodisplastik Sendrom displazi ve miyelo kelimelerinin bir araya gelip birleşmesi ile oluşmaktadır. Miyelo kelime anlamı olarak çevre kanında bulunan ve içinde granül (Küçük noktalar) bulunduran beyaz kan hücrelerini ya da kemik iliğini ifade etmektedir. Displazi kelime anla...

Huzursuz Bacak Sendromu

Huzursuz bacak sendromu: Herhangi bir şekilde otururken ya da yatarken bacaklarda olağandışı bir rahatsızlık hissi ile kendini gösteren, genellikle de hastalar tarafından tam olarak ifade edilemeyen fakat uyluk, bacak ve ayaklarda, hatta bazı hastaların kollarında ürperme, kaşınma, ağrıma, ezilme, yanma, karıncalanma olarak ifade edileb...

Down Sendromu Bebek

Down sendromu bebek, günümüzde en az eski zamanlardaki kadar çok fazla görülen hastalıklardan biridir. Direk olarak doğumla birlikte hatta kişinin anne rahminde gelişimi sırasında meydana gelen değişikliklerden dolayı down sendromu olarak adlandırılan problem, bebeklerde görülür. Down sendromlu bir bebek için yapılacak çok büyük müdahaleler ...

Kronik Bağırsak Sendromu

Kronik Bağırsak Sendromu: bu hastalıkta, bağırsaklarda veya başka organlarınızda herhangi bir bozukluk görülmez. Hastalarda dışkılama, gaz çıkrama ile geçen karın ağrısı, karında şişlik ve rahatsızlık hissi vardır. İşte bu şekilde ortaya çıkan hastalığa kronik bağırsak sendromu denir. Bu hastalığa yakalanan kişilerin çoğu hemen gastroen...

Down Sendromu Kaç Kromozom

Down Sendromu Kaç Kromozom, kırk yedi kromozomlu hastalıklar arasındadır. Kromozomlar, canlılarda kalıtımı sağlayan en önemli genetik yapı taşlarıdır. Normal insanlarda kromozom sayısı kırk altı adettir. Kırk altı adet olan bu kromozomların yarısı anneden yarısı babadan gelmektedir. Kırk altı adet kromozomun iki tanesi cinsiyet kromozomudur....

Huysuz Bacak Sendromu

Huysuz Bacak Sendromu, Toplumda çok yaygın görülmesine rağmen, hastalık olduğunun bilinmemesi ve insanların bu hastalıkla tedavi edilmeden yıllarca yaşayabilmesi nedeniyle de hastalık olarak en az bilinen ve en sık görülen hastalıklardan biridir.Huysuz bacak sendromu özellikle istirahat ederken bacaklarda yanma, uyuşma, k...

Raynaud Sendromu

Raynaud Sendromu, bu sendrom erkeklere oran ile kadınlarda daha fazla görülen el ve ayak kılcal damarlarında meydana gelen spazmlar sonucu ellerin ve ayakların morarması ve aşırı derecede üşüme hissidir. Bu hastalık sendromu yaşayan kişiye göre ellerin buzlukta donması ile eşdeğerdir. Raynaud sendromu el ve ayaklara giden damarlarda meydana ...

Huysuz Bağırsak Sendromu

Huysuz Bağırsak Sendromu, İrritabıl ya da huzursuz bağırsak sendromu ya da kısaltılmış adı ile İBS, bağırsak alışkanlıklarında değişiklikle seyreden bağırsağın fonksiyonel bir problemidir. İlk kez 1892 yılında Osler tarafından müköz kolit adı verilmekle birlikte, huzursuz bağırsak sendromu, spastik kolit, spastik kolon, irritabıl kolon,...

Piriformis Sendromu

Piriformis Sendromu, piriformis kasının siyatik sinire baskısı sonucu oluşan, siyatik sinir tuzak nöropatisidir. Siyatik sinir, piriformis kası tarafından ayrılması sonucu kalça ve bacak ağrısı, uyluk arkasına bazen de bacak ve ayağa yayılan duyu uyarılarını algılamada bozukluk olarak tanımlanmaktadır. Siyatik sinir pelvisten çıktıktan ...

Hellp Sendromu

Hellp Sendromu: hamilelikte ender olarak rastlanan ancak çok ciddi olan bir rahatsızlıktır. Bu hastalık bilhassa hamileliğin son 3 ayında hızlı bir biçimde gelişebilmektedir. Bundan ayrı olarak hamile kalındıktan hemen sonra da başlayabilir. Hellp sözcüğü İngilizce de ‘Hemolysis, Elevated Liver enzyme levels ile a Low Platelet count' (A...

Nefrotik Sendrom

Nefrotik Sendrom, böbrek hasarı nedeniyle ortaya çıkan bir durumdur. Böbreklerden idrarımıza protein sızdığında ortaya çıkmakla beraber, kandaki sıvı azalır ve dokulara geçer. Bu yüzden dokularda ödem ve su tutmaları ortaya çıkar. Böbrek kandaki fazla sıvıyı ve atığı süzerek, bunların vücuttan atılmasını sağlayan organımızdır. Kanda bul...

Stendhal Sendromu

Stendhal sendromu, günümüzde çok yaygın bir hastalık değildir. Aslında uzmanlar bu duruma hastalık deyip dememekte kararsızlardır. Çünkü bu sendrom, direk olarak kişilerde bir bulgu şeklinde gelişir ve kişi üzerinde etkilerini gösterir. Genellikle yaş fark etmeden kişilerde bu sendrom görülebilir. Diğer birçok sendrom gibi stendhal sendromun...

Reye Sendromu

Reye Sendromu, su çiçeği ya da grip gibi viral enfeksiyonlardan sonra vücudun güçsüz duruma gelmesi sonucunda oluşur. Sendromu tetikleyen ve genellikle oluşmasında büyük rolü olan ise bu hastalıkların tedavisi için hastaya aspirin verilmesidir. Tedavi için aspirin tercih edilmesi durumu genellikle çocuk hastalar için yaygındır. Ancak so...

Williams Sendromu

Williams Sendromu, diğer adıyla Williams- Beuren Sendromu olarak da bilinmektedir. Çünkü 1961 yılında ilk kez Williams ve Beuren adlı iki doktor tarafından teşhis edilmiş ve tanısı konulmuştur. Dünyada çok seyrek görülen bir genetik hastalıkken görülme oranı 30.000'de birdir. Bu bozukluk kız ve erkek çocuklarında eşit olarak görülmekted...

Down Sendromu Ultrason

Down sendromu ultrason bulguları, gebeliğin seyrini değiştirecek öneme sahiptir. Down sendromu halk arasında mongol olarak bilinirken tıpta kromozomal anomali olarak adlandırılır. Bu hastalığın kaynağında iki olması gereken 21. Kromozomun üç tane olması yatar.Down Sendromu Ultrason Bulguları Nelerdir?

İrritabl Bağırsak Sendromu Diyeti

İrritalb Bağırsak Sendromu Diyeti, Öncelikle hastanın teşhisi kesinlikle belirlendikten sonra hastaya bu rahatsızlığının ölümcül bir rahatsızlık olmadığını ve tedavinin mümkün olduğu anlatılmalıdır. Bu hastanın tedavi sürecinde moralinin yüksek olmasına ve daha hızlı netice alınmasına yardımcı olacaktır.İrritalb rahatsızl...

Tourette Sendromu

Tourette Sendromu, aynı şekilde tekrar tekrar meydana gelen istemsiz hızlı ve ani hareketler, en az bir sesten oluşan istemsiz seslerin çıkmasından kaynaklanan tiklerden meydana gelen kalıtsal bir hastalıktır. Yani insanların içinden geleni istemsiz şekilde dışa vurması da denilebilir. Uzmanlar bu hastalığın beyinde oluşan hasar ya da a...

Rett Sendromu

Rett Sendromu: Rett sendromu erkek çocuklarından daha çok kızlarda görülen bir gelişim bozukluğudur. Rett sendromunun nedenleri halen bilinememektedir. Fakat rett sendromu taşıyan çocuklar, ilk 6 ila 18 ay arası gayet normal seyreden bir gelişim gösterirler. Çocuk 18 aylıkken rett sendromu kendini göstermeye başlar, 18 aya kadar öğrendi...

Antifosfolipid Sendromu

Antifosfolipid sendromu, daha çok genç kadınlarda görülen, kanda antifosfolipid antikorlarının bulunmasıyla beraber, arterler ve venlerde pıhtılaşma ya da düşük veya gebelik sorunlarıyla giden bir otoimmün hastalığıdır. Antifosfolipid sendromu, tek başına bulunabildiği gibi, en fazla lupus olmak üzere başka hastalıklarla birlikte de gör...

30 Yaş Sendromu

30 Yaş Sendromu, Kişiler kendi bedenleriyle ve kendileriyle yaşadığı en büyük imtihanı 30 yaşından itibaren yaşamaya başlarlar. Bu sendromu yaşayan bir insan, bundan sonraki yaşlarında dahi bu yaşların sendromunu yaşamayı sürdürebilirler. Fakat insanın en fazla etkilendiği bu yaşta yaşadıklarıdır. Buna örnek vermek gerekir ise insanlar ...

Guillain Barre Sendromu

Guillain Barre Sendromu, bazı kişilerde bağışıklık sisteminin sinir hücrelerine zarar vermesi nedeniyle meydana gelen bir tür hastalıktır. Guillain Barre Sendromu yaşayan hastalarda çevresel sinir sistemi zarar gördüğü için bu sendrom ve belirtileri ortaya çıkmaktadır. Bu sendromda ciddi belirtiler ve etkiler göstererek kendini belli etmekte...

Sjögren Sendromu

Sjögren sendromu, bağışıklık sisteminden kaynaklanan kuru göz ve kuru ağız etkilerine yol açan bir hastalıktır. Bu tür otoimmün hastalıklarda vücuttaki savunma sistemi kendisiyle savunma halindedir. Vücuda giren bakteri, virüs gibi yabancı maddelere karşı savunma geliştirir. Ancak savunma sistemi bazen gerektiği gibi işlev göremez ve vücut h...

Down Sendromu Ense Kalınlığı

Down Sendromu Ense Kalınlığı, Down sendromu gebeliğin 11 ile 14. Haftaları arasında yapılan, ultrasonografi ense kalınlığının ölçülmesine dayanan ve bebekte olabilecek bazı kromozom anomaliler, down sendromu ve organ kusurları hakkındaki risk için bilgilendirici bir testtir. Down Sendromu (Mongol bebek) olarak da adlandırılır. Bu test ile kr...

El Ayak Sendromu

El ayak sendromu: genellikle ufak yaşlarda yakalanılan bir hastalık türüdür. Genellikle virüslere veya gribal enfeksiyona bağlı olarak ortaya çıkan el ayak sendromu bağışıklık sistemi zayıf çocuklarda daha ağır bir şekilde seyretmektedir. Bu hastalık genellikle üst solunum enfeksiyonu başlangıcı ile başlandığını, bu belirtiler hafif öksürükl...

Doğum Sendromu

Doğum Sendromu: Bebek sahibi olmak çok fazla mutluluk veren bir olaydır. Fakat annenin yaşamı stresli ve zor olmaktadır. Yeni bir bebekle baş başa olmak, onun ihtiyaçları ile ilgilenmek, yeni doğum yapmış anneleri tedirginliğe sokmuştur. Aylardır beklemiş olduğu bebeği yanı başındadır, fakat bambaşka varlıktır, minicik ve konuşamamaktad...

Cam Tavan Sendromu

Cam tavan sendromu, Çalışma yaşamında bulunan kadınların belirli bir seviyeye ulaştıktan sonra yükselmelerini engelleyen faktörlerin tümüne ' Cam Tavan'ya da ' Cam Tavan Sendromu' denir. Aslında sadece kadınlar için gibi görünse de erkekler için de uygulandığı görülmüştür. Yani erkek yöneticilerin de Cam Tavanı bulunmaktadır. Cam Tavan adınd...

Angelman Sendromu

Angelman Sendromu; Sendrom ya da belirgi denilen birbirleriyle ilişkisiz gibi görünüp, fakat bir araya geldiklerinde tek bir bütün olarak kendilerini gösteren bulgular bütününe denilmektedir. Bu, kalıtsal olabilirken, sonradan olan nedenlerle de oluşabilir.Tıpta belirgi, yalnızca, nedenleri tamamen açıklanamayan, bi...

Bebeklerde Down Sendromu

Bebeklerde Down Sendromu, eğer hamileyseniz büyük ihtimalle çocuk bekleyen tüm anneler gibi sizin de belli başlı korkularınız vardır. Bu ortak korku da çocuğunuzun zihinsel ve bedensel olarak sakat doğma korkusudur. Zihinsel sakatlık deyince de aklımıza ilk down sendromu gelir. Bu sendromun nedenine gelecek olursak normal insanlarda 46 ...

40 Yaş Sendromu

40 Yaş Sendromu, hastalığına sosyologlar birbirinden farklı yorumlarda bulunabiliyorlar. Erkeklere göre daha çok duygusal olan kadınlar bu süreçte oldukça çok zorlanabiliyorlar. Kadınlar 40 yaşlarına geldiğinde isteklerine ve hedeflerine ulaşamadığında 40 yaş krizine yakalanma olasılığı oldukça çoktur. Kadınlar, Kariyerinde istediği yer...

Gapo Sendromu

Gapo sendromu, Nadir görülen rahatsızlık genetik nedenlere bağlı olarak gelişmektedir. Gapo sendromu doğuştan gelen bir sorundur. Ağır büyüme bozukluğu şeklinde ilerleyerek kemiklerde, deride ve özellikle diş etlerinde kendisini gösteriyor. Gapo aslında genetik hastalığın sonucunda ortaya çıkan sendromların baş harflerinden oluşa...

3 Yaş Sendromu

3 yaş sendromu, 3 yaş sendromu çocuklarda 3 yaşlarında görülen ve ergenlik çağına benzer bir şekilde insanda gerçekleşir. Şimdi 3 yaş sendromunu ele alacağız. Öncelikle çocuklarda 3 yaşına gelince farklı özellikler görülmeye başlar bunlar çocuğun bağımsız olması ve çevre ile daha barışık olmasıdır. Bu dönemde çocuklar yap-boz yapma ve l...

Daum Sendromu

Daum Sendromu Nedir, Genetik düzensizlik sebebi ile çocuğun 21. Kromozom çiftinde, fazla olarak 1 kromozom bulunmasıdır. Çocuk dünyaya 46 kromozom yerine 47 kromozom ile doğmasıdır. Bu fazlalık çocuğun vücudunda kromozomların yanında durur ve genetik farklılık ortaya çıkar.Daum sendromunun neden ve niçin...

Tükenmişlik Sendromu

Tükenmişlik sendromu, kişilerde duygusal tükenme, kişisel başarı hissinde azalma ve duyarsızlaşma olarak tanımlanabilir. Aniden oluşan bir durum değildir. Tam tersi, sinsice ve yavaş yavaş ilerleyen bir durumdur. Belirtileri görmezden gelinirse, ileri aşamalarda baş edilemez hale gelebilir. Erken teşhis ve tedavisi çok önemlidir. Tük...

Gilbert Sendromu

Gilbert Sendromu, Sendrom ya da belirgi adı verilen, birbirleriyle ilişkisiz gibi görünüp, fakat bir araya geldiklerinde tek bir bütün olarak kendilerini gösteren bulgular bütününe denilmektedir. Bu, genetik olabilirken, sonradan olan nedenlerle de oluşabilir.Tıpta sendrom, yalnızca, nedenleri tamamen açıklanamayan,...

İbs Bağırsak Sendromu

İbs bağırsak sendromu, Bir rahatsızlık olmadan, bağırsak alışkanlığınızda meydana gelen, karında rahatsızlık hissi, şişlik ve tuvalet ihtiyacı hissi belirtilerinin, bir arada görüldüğü bir sendromdur. İbs bağırsak sendromunda, sindirim sistemi istenildiği şekilde çalışmaz. Bu sebeple, yemek sırasında ve sonrasında kramp ve ishal ...

Premenstrual Sendrom

Premenstrual Sendrom;  det kanaması zamanı gelirken kadınların %75'inde farklılaşan hormon seviyelerine bağlı bir şekilde bazı şikâyetler meydana gelir. Bu kadınların yarısında yakınmalar hafif olan bir şekildedir ve insanın günlük olan hayatını etkilemez. Öbür yarısında ise depresyon da dahil olmak üzere çok daha ciddi olan şikâye...

Ayak Sendromu

Ayak sendromu, Belli bir hastalığın belirtileri ya da ayakta meydana gelen ortopedik ağrılar olarak karşımıza çıkan ayak sendromu, uzmanlara göre daha çok genetik olarak kuşaklara aktarılmaktadır. Ayaklarımız da meydana gelen ağrılar vücudumuz da bir şeylerin yolunda gitmediğinin habercisidir, çoğu zaman ağrının neden kaynaklandığı konusunda...

Sendrom

Sendrom, Sendrom ya da belirgi denilen birbirleriyle ilişkisiz gibi görünüp, fakat bir araya geldiklerinde tek bir bütün olarak kendilerini gösteren bulgular bütününe verilen isimdir. Bu, kalıtsal olabilirken, sonradan olan nedenlerle de oluşabilir.Tıpta belirgi, yalnızca, nedenleri tamamen açıklanamayan, birlikte r...

Karpal Tünel Sendromu

Karpal Tünel Sendromu; Bir veya her iki elin ilk üç parmağını tutan ilerleyici özellik gösteren hastalıktır. El bileğinin ortasında yer alan ve ilk 3 parmağa dağılan medyan sinirin bası altında kalması neticesinde ağrı, uyuşukluk ve güçsüzlük ile kendini gösterir. Çoğunlukla 40 ve 50 yaş arası olan kadınlarda daha fazla gözükür. Nedenle...

Pazartesi Sendromu

Pazartesi sendromu, çalışan ve çalışmayan herkesin üzerinde bir etki oluşturan insanlara huzursuzluk veren etrafa negatif enerji salgılanmasını sağlayan, insanlar arasında iletişimi önleyen bir durumdur. Aslında pazartesi ismi pazar gününe bağlıdır pazar gününün ertesi günü olduğu için ismi pazartesi olarak bilinir. Pazar günü her çalış...

Huzursuz Bağırsak Sendromu Diyeti

Huzursuz Bağırsak Sendromu Diyeti, hastanın kendini rahatsız eden gıdaları anlayabilmesi açısından günlük tutması çok büyük önem taşımaktadır. Hafif ve orta dereceli belirtiler ile çoğunlukla bazı diyet değişiklikleri ile hastalığı düzene sokmak mümkündür. Huzursuz Bağırsak Sendromu olan kişilerde gıdalara karşı olan alerjilere ç...

Karpal Tünel Sendromu Egzersizleri

Karpal Tünel Sendromu Eksersizleri, El bilek kanalı sorunları olarak da adlandırılan bu rahatsızlık, el bileğinde el hareketlerini kontrol eden sinirlerin sıkışması sonucu ortaya çıkar, elimiz ile cisimleri tutmamızı, sıkmamızı ve elin bir bütün olarak kavramasını sağlayan kasları çalıştıran sinirlerin çoğunlukla el bileğinin iç kısmına...

Crush Sendromu

Crush sendromu, hastalarında belirgin şekilde doku zedelenmesi, kas nekrozu etkileri olur. Ezilme şeklindeki yaralanmalarda, uzun süreli sıkışmadan ve hareketsizlik sonucunda oluşan bir rahatsızlıktır. Aşırı derecede ezilen kaslara etkili ve hızlı bir tedavi uygulanmalıdır. Bu yapılmadığı takdirde hastada ölümle sonuçlanacak ciddi bir durum ...

Gebelikte Down Sendromu Belirtileri

Gebelikte Down Sendromu Belirtileri, Doğum öncesinde yapılan testler hem anne adayının hem de bebeğin hayatını kurtarabiliyor. Özellikle 35 yaş üstü hamileliklerde bu testler çok önemlidir. Genellikle down sendromu bu yaşlarda hamile kalan annelerin bebeklerinde görülür. Bu rahatsızlık doğuştan gelen bir hastalık olduğu için tedavi edilme yö...

Down Sendromu Riski

Down Sendromu Riski: Hasta ya da özürlü çocuk doğumları aileye oldukça fazla psikolojik ve ekonomik yük getirir. Bu sebeple riski yüksek, söz konusu hastalık ciddi çeşitten ise anne ve babalar başka çocuk yapmaktan elbette ki kaçınabilirler. Oysa, söz konusu hastalığın hamilelik esnasında tanısının konabilmesi ve fetusun hasta olduğu durumla...

Aşırı Duyarlı Bağırsak Sendromu

Aşırı Duyarlı Bağırsak Sendromu: Mide ağrıyor, kabız ya da ishal oluşmuş. Aşırı duyarlı bağırsak sendromunun sebebi bilinmemektedir. Fakat stres, süt ürünleri, yağlı ve gaz yapıcı yiyecekler alındığında kişinin durumu daha da kötüye gidebilir. Aşırı duyarlı bağırsak sendromunu önlemek ya da belirtilerini aşağıya çekmek için az yağlı ve ...

Bebeklerde İki Yaş Sendromu

Bebeklerde İki Yaş Sendromu, Mükemmel veya ideal çocuk; anne ve babasının her dediğine uyum gösteren çocuk anlamında olduğu söylenemez. Çocuklar bazı dönemlerde gelişimsel özelliklerinden dolayı, anne ve babalarının isteklerine karşı gelebilirler, kendi istekleri doğrultusunda davranmak konusunda inatçı olabilirler. Bu dönemlerin başlan...

Metabolik Sendrom

Metabolik sendrom, modern çağın hastalığıdır. Özellikle az hareket eden kişiler risk altındadır. Rahatsızlığın görülme sıklığı tüm dünyayla birlikte ülkemizde de artış göstermektedir. Genellikle masa başı çalışanları, yoğun stresli olanlar, beslenmesi düzensiz olanlar daha fazla risk taşırlar. Kişilerde ileri yaşlarda kalp hastalığı ve şeker...

İrritabl Bağırsak Sendromu

İrritabl Bağırsak Sendromu, Yapılan tahlil ve sonuçlarda bu rahatsızlık ortaya çıkmaz. Görünüşe göre bağırsaklarda herhangi bir sorun ve organik bir bozukluk yoktur. Ancak bu hastalarda dışkılama, ishal ya da kabızlık ile başlayan karın ağrılarından irritabl hastalığı anlaşılır. Bu hastalar ishal olduğu zaman aşırı sulu şekilde olur. Önceler...

Bacak Sendromu

Bacak sendromuna çok fazla rastlanır, fakat bu durumun bir rahatsızlık olduğu bilinmez. Yani az bilinen, ama çok sık rastlanılan bir durumdur. Bacak sendromu, bacaklarda uyuşma, yanma, ağrı karıncalanma gibi belirtilerle görülen nörolojik bir durumdur. Bu belirtilere genellikle, akşam saatlerinde veya uzun süre dinlenilen, öğlen ...

Bağırsak Sendromu

Bağırsak sendromu, genel olarak bir hastalıktır. Fakat bu hastalık kesinlikle günümüzde insanların düşündüğü gibi yapısal bir sorun değildir. Genellikle kişilerde görülen bağırsak sendromları fonksiyonel olarak meydana gelir ve bu durum insanlarda çok büyük rahatsızlıklara neden olan belirtilere neden olur. Bu belirtiler kişilerde çok b...

Polikistik Over Sendromu

Poliksitik demek poli ve kist kelimelerinin birleşiminden oluşur ve çok sayıda kist (İçi hava veya sıvı dolu genişlemeler) içeren anlamlarına gelir. Over, kadınlarda bulunan ve aylık periyodlar halinde rahime yumurta aktarıp adet döngüsünde ve gebeliğin oluşmasında rol alan yumurtalıkların diğer adıdır. Sendrom ise alakasız gib...

Hassas Bağırsak Sendromu

Hassas Bağırsak Sendromu; Hassas bağırsak sendromu belirli olan yiyeceklerin sindirimindeki problem, endişe, stres ve beyin ile sindirim sistemi arasındaki uyarı işleminde bulunan düzensizlik neticesinde meydana gelebilir. Bu rahatsızlığı geçiren hastalar, bağırsak kaslarında hareket problemlerinden ve çok hassas olan bir sindirim siste...

Down Sendromu Neden Olur

Down Sendromu Nedir Olur, İnsan vücudundaki her hücrede genler vardır. Normal bir insan vücudundaki her hücre de 46 kromozom bulunmaktadır. Bu 46 kromozomun 23'ü anneden 23'ü babadan gelmektedir. Down Sendromu kısa ve yalın bir şekilde tanımlamak gerekirse normal bir insanın vücudunda olması gereken 46 kromozom yerine bireyin 47 kromoza...

Asperger Sendromu

Asperger sendromu, çocukluk döneminde gelişmeye başlayan ve otizm kadar toplumda yaygın olan gelişimsel bozukluktur. Hastalığın belirtileri arasında çocukların yaşıtları arasında ilişki kuramaması, sözel ışı iletişimde zorluk çekilmesi, yapılan davranışlara karşı duygusal olarak karşılık verememe, elde edilen başarıların başkalarıyla paylaşı...

Huzursuz Bağırsak Sendromu

Huzursuz Bağırsak Sendromu: Kısaca İBS denilen tıp dilinde ise İrritabl bağırsak  sendromu olarak adlandırılan hastalık, bağırsak alışkanlıklarında değişiklikle seyreden bağırsak fonksiyonlarının bozukluğundan kaynaklanan bir hastalıktır. İlk olarak 1892 yılında Osler tarafından mukoz kolit adı verilmiş ve de daha farklı isi...

Korsakoff Sendromu

Korsakoff sendromu, 19. Yüzyılın sonlarında tanımlanmış nörolojik bir bozukluktur. Açlık grevine girmiş mahkumlarda daha çok görülmesiyle ülkemiz gündemine gelmiş bir hastalıktır. Bu hastalığa yakalananların beyinleri incelendiğinde limbik sistemde erimeler görülmüştür. Bu sendrom adını S. S Korsakov adlı Rus nörologdan almıştır.<...

Kronik Yorgunluk Sendromu

Kronik Yorgunluk Sendromu, son günlerde insanlarda çok sık rastlanan rahatsızlıklardan birisi olarak bilinmektedir. Kronik yorgunluk sendromu yaşayan kişilerin sürekli şekilde gece gündüz daima aşırı derece yorgunluk hissi yaşaması ve bir türlü kendisini dinç ve dinlenmiş olarak görememesi hastalığıdır. Öyle ki kronik yorgunluk sendromuna ya...

Capgras Sendromu

Capgras Sendromu, en kısa tanımı ile tanıdığınız insanların, karşınızda bulunan insanın yerine başka birinin geçmiş olduğuna inanmak şeklinde gelişen bir sendromdur. Sanrısal bir bozukluktur. Bu sendrom kadınlarda daha fazla görülmektedir. Sanrısal bir bozukluk olduğu gibi bir şizofren belirtisi olabileceği de araştırılmıştır. Hasta çevresin...

Meniere Sendromu

Meniere Sendromu, İlk olarak 1861 senesinde Fransız doktor Prosper Meniere tarafından bulunması sebebi ile aynı adla bilinen bir kulak sorunudur. Toplumda görülem oranı yüzde 0.2 civarındadır. En çok ise 30 ile 50 yaşları arasında görüldüğü bilinmektedir. Özellikle de erkeklerde daha çok görülmektedir. İç kulağın iç kısmında bulunan sıv...

Hemolitik Üremik Sendrom

Hemolitik Üremik Sendrom, kırmızı kan hücrelerinin normal olamayan erken yıkım sonucunda meydana gelen ve böbrek yetmezliğine neden olabilen bir hastalıktır. Kandaki kırmızı kan hücreleri böbreklerdeki filtre görevini engellemeye başlarlar. Buda hayati öneme sahip bir derecede hastalığa neden olur. Zamanla hemolitik üremik sendrom böb...

Yürüyen Ceset Sendromu

Yürüyen Ceset Sendromu, bu hastalığa yakalan insanlar ölü olduklarına inanmaktadırlar. Bazen bu öldüğü inancını ispat etmek amacıyla intihar girişiminde bulunabilirler. Bu yüzden hastalık çevresinden ziyade kişinin kendisi için ölümcül sonuçlar oluşabiliyor. Bu hastalık Fransız Nörolog Jules Cotard tarafından keşfedilmiştir. Bu bir akli...

Down Sendromu Nasıl Anlaşılır

Down Sendromu Nasıl Anlaşılır, Genetik bir farklılık neticesi insanda 21. Kromozom çiftinde bir fazla kromozomun bulunması sonucunda meydana gelir. Bedende fonksiyonel ve yapısal değişiklikler gözlemlenir. Bu bireyler zihinsel kavramada eksiklik, kendine has yüz görüntüsü ve öğrenme güçlüğü ile karakterize edilir. İnsanda bulunan hücrel...

Çocuk Sendromu

Çocuk sendromu, Bebeklik dönemlerini bir kenara bırakarak, tamamıyla kendilerini bir yetişkinmiş gibi olarak gören yavrularımızın zor bir dönemleridir. Çok dikkat edeceğimiz ve özen göstermemiz gereken bir hal içerisinde olacaklardır. Özellikle iki yaş döneminde anne ve babaların çocuklarını büyütürken en fazla zorlanıp yoruldukları zaman ol...

Polikistik Over Sendromu Diyeti

Polikistik Over Sendromu Diyeti, Polikistikover, yumurtalıklarda birçok küçük iyi huylu kist oluşumuyla ortaya çıkan bir hastalıktır. Yumurtalıkta oluşan ve kist adını alan bu organizmalar, yumurtalıkların çevresine yerleşmiş bulunmaktadır ve çok sayıda yumurta hücresi halindedir. Bu kistler ultrasonda özel bir görüntü halinde açıkca görünme...

Premenstrüel Sendrom

Premensntrüel sendrom, özellikle 7-10 gün önce bir dönemin başlangıcını, fiziksel, duygusal ve davranış bozuklukları belirtileridir. Premensntrüel sendromu âdet kanaması yaklaşırken kadınların %80'inde değişen hormon düzeylerine bağlı olarak bazı şikâyetler ortaya çıkmaktadır. Bu kadınların yarısında şikâyetler hafiftir ve kişinin günlü...

Down Sendromlu Çocuklar

Down Sendromlu Çocuklar; Down sendromu 800-1000 doğumda bir rastlanan ve 21. Kromozom çiftinde fazladan 1 gen bulunması sonucu ortaya çıkan genetik farklılıktır. Çocukların erken dönemlerinde sağlanacak olan aile ve okul desteği ile toplumla bütünleşik bir hayat kurabilirler. Özellikle son yıllarda down sendromlu çocuklar konusunda farkındal...

Savant Sendromu

Savant Sendromu, zihinsel yetersizlik veya ağır düzeyin yanı sıra birçok kişide olmayan oldukça farklı zihinsel becerileri olan kişileri tanımlar. Bireyin genel zekâ düzeyinin ortalamanın çok daha altında olmasına karşın bir veya birden daha çok alanda aşırı düzeyde bilgi sahibi olmasıdır. Savant sendromu bulgularının yaklaşık yarısının otis...

Alport Sendromu

Alport sendromu; beraberinde sıklık içerisinde göz ve işitme kaybı gibi belirtileri olduğu gibi ayrıca böbrek rahatsızlıkları da meydana getiren kalıtsal bir hastalıktır. Bir başka deyişle doğrudan ardışık ile karakterize kalıtsal yapıda bir hastalıktır. Bununla beraber belirttiğimiz gibi işitme kaybı ve vizyonu ile böbrek fonksiyonlarında a...

Adet Öncesi Sendromu

Adet Öncesi Sendromu; Premenstrüel Sendrom olarak da adlandırılan ve adet öncesinde hormonlardaki değişimden kaynaklanan hormon bozukluğudur. Bazı kadınlar adet öncesi bu süreci çok hafif atlatırken bazı kadınlarda ise şiddetli etkiler görülebilir. Çoğu kadın jinekolojik muayenenin ardından başarılı bir şekilde tedavi edilebilir veya şikâyet...

Kaçış Sendromu

Kaçış sendromu, kişilerde tansiyonun düşmesi, kanın yoğunlaşması gibi belirtiler vererek yaşanan, damarlardan mineral, protein ve suyun sızması ile oluşan bir rahatsızlıktır. Kendini tekrarlayan şoklarla belli eden, krizlerden 24 saat önceden yorgunluk, halsizlik, hafif ateş gibi gribal enfeksiyon belirtileri gösterebilmektedir. Krizler...

Kırık Kalp Sendromu

Kırık kalp sendromu, Son zamanlarda sıkça görülen bir durumdur. Geçici bir sağlık sorunudur. Stresli bir olayı takiben ortaya çıkar. Kırık kalp sendromu sorununa yakalanan kişilerin, kalp krizi geçirdiklerini zannetmeleri bile olmaktadır. Çalışmalar trajik ya da şok edici bir olayın nasıl kalbi şaşırttığını, göğüs ağrısı, nefes darlığı ve ak...

Uyku Apne Sendromu

Uyku Apne Sendromu, Uyku bozukluklarına neden olan birçok hastalık vardır ve bu hastalıkların en önemlisi de uyku apnesidir. Oldukça ciddiye alınması gereken ve ölüme yol açabilen bu hastalık uyku esnasında üst solunum yolunda meydana gelen daralmanın solunumu ciddi bir şekilde güçleştirmesi durumunda ortaya çıkar. Yani uykuda solunumun 10 s...

 

Rotator Kuf Sendromu
5 Yaş Sendromu
Sendrom Çeşitleri
Horner Sendromu
Down Sendromu Zeka Seviyesi
4 Yaş Sendromu
Mozaik Turner Sendromu
Down Sendromu Çeşitleri
Serotonin Sendromu
Di George Sendromu
Mozaik Down Sendromu
Ohtahara Sendromu
Nutcracker Sendromu
Süper Dişi Sendromu
Brugada Sendromu
Zenci Down Sendromu
Pierre Robin Sendromu
Eagle Sendromu
Kartagener Sendromu
Kompartman Sendromu
Hemofagositik Sendrom
Zollinger Ellison Sendromu
Stockholm Sendromu
Down Sendromu Dereceleri
Down Sendromu Testi
Conn Sendromu
Down Sendromu Kalıtsal Mıdır
Patau Sendromu
El Ayak Ağız Sendromu
Torasik Outlet Sendromu
Popüler İçerik
Rotator Kuf Sendromu
Rotator Kuf Sendromu
Rotator Kuf Sendromu, rotator manşet ile kemik yapı arasında bulunan mesafenin daralması sonucu olarak ortaya çıkan bir sıkışma ile görülen omuz rahat...
5 Yaş Sendromu
5 Yaş Sendromu
5 Yaş Sendromu, çocukların gelişim süreçlerinin önemli dönemeçlerinden birisidir. Bu yaşlardaki çocuklar, hayatlarının ileri dönemlerinde karşılarına ...
Sendrom Çeşitleri
Sendrom Çeşitleri
Sendrom Çeşitleri; Sendrom ya da belirgi denilen birbirleriyle ilişkisiz gibi görünüp, fakat bir araya geldiklerinde tek bir bütün olarak kendilerini ...
Horner Sendromu
Horner Sendromu
Horner sendromu, sinirsel oluşan bir göz hastalığıdır. Sempatik sinir sistemi hasarlarında klinik olarak gelişen bu sendromda üst göz kapağı, pupil, f...
Down Sendromu Zeka Seviyesi
Down Sendromu Zeka Seviyesi
Down sendromu zeka seviyesi sınır zeka ile ağır zeka arasında konumlanmaktadır. Down sendromu olan kişilerin çoğunun zeka bölümü puanı 30 ve 50 arasın...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Rotator Kuf Sendromu
5 Yaş Sendromu
Sendrom Çeşitleri
Horner Sendromu
Down Sendromu Zeka Seviyesi
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024